Solo Exhibition 1995
       
     
     Kotahi ano te whiwhiwhitanga i te pirita, e kore e hokia
       
     
     "To be caught in the supplejack once is enough"
       
     
I Pani ke te Whenua
       
     
Te Hikoi i rite ki te Tuatara
       
     
Tangata Hara
       
     
pamphlet front.jpg
       
     
pamphlet back.jpg
       
     
pamphlet middle.jpg
       
     
Solo Exhibition 1995
       
     
Solo Exhibition 1995

Attributed to the Maori leader Te Kooti as a commentary on his experience in dealing with Pakeha colonials of his time.

     Kotahi ano te whiwhiwhitanga i te pirita, e kore e hokia
       
     

 

Kotahi ano te whiwhiwhitanga i te pirita, e kore e hokia

     "To be caught in the supplejack once is enough"
       
     

 

"To be caught in the supplejack once is enough"

I Pani ke te Whenua
       
     
I Pani ke te Whenua

And the land was left with nothing.

Found saplings, Maungawhau

Te Hikoi i rite ki te Tuatara
       
     
Te Hikoi i rite ki te Tuatara

The long slow path to healing errors of the past.

Petrified Kauri, Cast Alubronze

Tangata Hara
       
     
Tangata Hara

Lit. The Sinful Ones. The passage of time has shown there is nothing dignified in calling people names.

Supplejack, Steel, Found Timber

pamphlet front.jpg
       
     
pamphlet back.jpg
       
     
pamphlet middle.jpg